Tres Leches slice /
Rebanada de Tres Leches
(small/pequeño) $3.99